ЕТАПИ на РАБОТА в интериорния дизайн – ПРОЕКТИРАНЕ

ЕТАПИ на РАБОТА в интериорния дизайн – ПРОЕКТИРАНЕ

В интериорното проектиране има определена последователност в основните етапи на работа, от която не е желателно да се отклоняваме, защото може да създаде проблеми както при последващата реализация, така и при бъдещата експлоатация на обекта.

Как протича процесът на проектиране и какво да очакваме от всеки етап?

Началната среща с избрания проектант е първата стъпка в процеса.

Това е моментът да се представят изискванията на клиента и неговите очаквания към проекта. Следва да се уточнят и предварителните детайли – начин на работа, съдържание на проекта, срокове за изпълнение, хонорар за проектанта… Важно и за двете страни е да намерим общ език и да се сработим от самото начало – това ще улесни значително съвместната ни работа. Ако всичко мине добре, можем да си стиснем ръцете и да сключим договор за изготвяне на интериорен проект.

Архитектурно заснемане на обект

Вече сме извършили предварителното проучване на обекта и имаме яснота относно изискванията на клиента. Можем да пристъпим към анализиране на пространството. Тук ще установим и необходимостта от евентуални промени в архитектурното разпределение на обекта. Ще определим ходовите линии и ще преценим различните възможности за функционално зониране. След като разполагаме с няколко варианта за разполагане на обзавеждането, ще ги обсъдим заедно, за да изберем оптималното решение.

Имайки предвид всичко, което сме си казали за бюджетните рамки, функционалното зониране, предпочитаните стилове, материали и цветове, ще започнем да изграждаме цялостната концепция на дизайна. Ще обмислим визията и ще изберем основните елементи и материали, които да заложим в 3D модела, който ще изградим за вас. Малко по малко, първоначално абстрактната идея ще започне да придобива по-ясна и отчетлива форма.

 Изграждане на концепция за интериорен дизайн

Построяването на триизмерен модел е най-трудоемката част в интериорното проектиране.

Необходими са часове работа пред компютър, за да изградим в детайли средата така, че точно да отговаря на реалния обект. Фотореалистичните изображения, които ще подготвим обаче, си струват усилията. Те са най-добрият начин да дадем образ на идеите си, за да видите и усетите начина, по който може да изглежда вашият интериорен дизайн.

След това ще представим първите визуализации по проекта.

Тях ще обсъдим заедно, за да определим нуждата от промени и подобрения в дизайна. Според предварително договорените условия, ще може да изисквате определен брой допълнителни корекции, докато стигнем до финалното решение, което най-пълно отговаря на вашите изисквания. Опитът показва, че обикновено са необходими 2-3 преработки, в които експериментираме с различни цветове, материали и дребни детайли в обзавеждането и декорацията.

Когато имаме одобрен дизайн, можем да се пренесем в чертожна програма.

Там ще подготвим всички планове, разгъвки и детайли, които ще са необходими за последващата реализация. Всички чертежи се оразмеряват и допълват с легенда, основни количествени сметки и бележки към изпълнителите, за да подсигурят точното изпълнение на проекта. Чертежите отразяват всички корекции и подобрения, които са предвидени в проекта – архитектурни промени, електро и ВиК инсталации, окачени тавани и други декоративни елементи, обзавеждане, стенни покрития и подови настилки, както и детайлни чертежи на всички мебели, предвидени за изпълнение по поръчка.

Най-накрая проектът е завършен.

Времето за проектиране е различно за всеки обект и зависи от множество фактори, в това число – сложността на търсения дизайн, обема на работата и площта на обекта, скоростта в двупосочната комуникация между дизайнер и клиент, както и ангажираността на проектанта с други задачи към момента. Опитът показва, че един средностатистически тристаен апартамент с площ от около 75 кв.м може да бъде изцяло решен с визуализации и чертежи за около 2 календарни месеца, а единични помещения могат да бъдат приключени дори за по-малко от 30 дни.

След  като проектът за интериорен дизайн е завършен и предаден, можем да продължим с реализацията – ремонт и монтажни дейност, но… това е тема за друга публикация.