Два парцела в кв.Аспарухово

Два парцела в кв.Аспарухово

"Комфорт Брокърс" представя на Вашето внимание два парцела намиращи в град Варна, м.“Малка Чайка“, близо до Аспарухов мост, до магистрала Черно море, на 150м. от пътя за Звездица, в района на Хидродинамика. Граничат през улица с ел.подстанция „Лазур“.В района са изградени единични стопански и жилищни сгради. 

Инфраструктура – Районът е с изградени основни елементи на инжинерната инфраструктура(ел.захранване и водоснабдяване)

Транспорт – обществен транспорт: Автобусен транспорт преминава по главния път за Константиново, Звездица и Белослав, друга възможност е първата спирка на автобуснисния и тролейбусен транспорт в кв. Аспарухово след Аспарухов мост на около 1 км. от имота.

Сграден фонд – сградният фонд в района се състои основно от единични сгради в самостоятелни парцели.

Терен – поземлените имоти са с площ 872 кв.м. и 698 кв.м. по кадастрална карта. Имотите са водоснабдени. Електрическа мрежа съществува в района и има възможност за включване към нея. В парцела няма трайни насаждения. 

Форма – правоъгълна. Единият имот е земеделска земя, а другият е в регулация. Попадат в урбанизирана територия, заобиколени са от имоти, отредени за застрояване. 

Перспективи за развитие: имотите попадат в зона ОЗ-1, съгласно ОУП гр.Варна, предвидена за обществено обслужващи дейности и озеленяване, с градоустройствени показатели: плътност на застрояване – 30%, озеленяване – 50%, интензивност на застрояване – 1,2.

Има възможност за промяна на предназначението.

виж повече
Цена € 130000.00

Детайли

#1083

Град Варна

Квартал Аспарухово

Вид строителство

Етаж

Застроена площ

Обща площ

Тип Парцел

Акцент Спокойствие сред природата !

Свилен Димитров

Брокер